ข้อที่ควรรู้ก่อนไปทำงานเกาหลี

คนที่อยากไปทำงานที่เกาหลี อยากมีรายได้ดี นอกจากจะไปด้วยสมบัติที่สอบเกาหลีผ่านแล้วยังมีข้อที่ควรรู้ก่อนไปทำงานเกาหลีอีกด้วยนะคะ ใครที่อยากไปทำงานที่เกาหลีเรามาเช็คดูกันดีกว่าค่ะ ว่าเราขาดคุณสมบัติไหนไปบ้างถึงจะไปทำงานที่เกาหลีได้
สอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคลิก > koreajob.in.th/chat


คุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ไปทำงานที่เกาหลี
ก่อนอื่นถ้าเราจะไปทำงานที่เกาหลีอย่างแรกเลย ภาษาเกาหลีในเรื่องทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราสื่อสารได้

การสอบภาษาเกาหลี

แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การฟัง 25 ข้อ และการอ่าน 25 ข้อ รวมทั้งหมด 50 คะแนน ใช้เวลาในการสอบรวม 70 นาที โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนเกิน 80 คะแนน ขึ้นไปจากคะแนนเต็มทั้งหมด 200 คะแนน และคะแนนการสอบดังกล่าวจะใช้ได้ตั้งแต่วันประกาศผลสอบไปจนครบระยะเวลา 2 ปี

 

คุณสมบัติของผู้ต้องการสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ประกอบไปด้วย

1. ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 39 ปี เท่านั้น
2. ต้องไม่เคยมีประวัติด้านอาชญากรรมใด ๆ ทั้งสิ้น
3. ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับการถูกเนรเทศหรือถูกขับไล่ออกจากสาธารณรัฐเกาหลี
4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
5. ต้องเป็นผู้มีเงื่อนไขเหมาะสมตามการตัดสินของทั้งสองประเทศ

 

โรคต้องห้ามตามประกาศรับสมัครงานประเทศเกาหลี

1.ร่างกายผิดปกติ เช่น กระดูกสัน กระดูกแขนขาโก่ง คดงอ ไส้เลื่อน นิ่วในไต
2.โรคจิตเภท จิตวิปริต
3.โรคติดต่อร้ายแรง ได้แก่ โรคเอดส์ กามโรค วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส
4.โรคซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคตับ
5.ตาบอดสี (ข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ ถ้าหมอเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน หมอก็เซ็นใบรับรองเแพทย์และทางเกาหลีก็บอกมาว่าถ้านายจ้างไม่ได้ระบุมาว่าไม่รับบุคคลที่ตาบอดสีก็อาจจะได้รับเลือกค่ะ)
6.หูตึง หูหนวก
7.สายตาสั้น (ไม่เกิน 400 ค่ะ)

 

และนี้ก็คือคุณสมบัติทั้งหมดที่ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจดูว่าพร้อมหรือยัง เพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้ถูก สำหรับใครที่ผ่านคุณสมบัติในเรื่องร่างกายแล้ว แต่ภาษาเกาหลียังไม่ได้ อยากเรียนภาษาเกาหลี สอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคลิก > koreajob.in.th/chat